Organizátor

V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj  mládeže
Sídlo: Ústie nad Priehradou 41, 028 01 Trstená
Office: Železničiarov 253/1, 028 01 Trstená

+421 948 849 922 / office@ozviac.sk

www.ozviac.sk

fb / V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
youtube / V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

V prípade otázok píšte na: gospelworkshop@ozviac.sk, alebo volajte tel.: +421 948 849 922!