GOSPEL WORKSHOP

 

 

 

Gospel  Workshop nie je podujatím len pre aktívnych spevákov a zboristov, ale pre všetkých, ktorí radi spievajú a chcú na svojom prejave pracovať a pritom zažiť niečo nové.

 

 

 

 

 

 

Gospel workshop vrcholí na konci tretieho dňa záverečným vystúpením v podobe Galakoncertu pre širokú verejnosť.

 

 

 

 

 

 

 

Trojdňové hudobné podujatie, počas ktorého majú milovníci spevu a hudby jedinečnú príležitosť rozvíjať svoj talent pod vedením skúseného zahraničného lektora.

 

 

 

Účastníci sa počas jedného víkendu stávajú súčasťou veľkého zboru a pod vedením zahraničného lektora nacvičia gospelové piesne a spoločne vytvoria jeden originálny spevokol.

 

 

 

Spev, tanec, hudba a eufória publika každoročne vytvára živé gospelové spoločenstvo oslavujúce Boha moderným a profesionálnym spôsobom.

 

 

 

Celý víkend bol pre mňa veľmi silný. Ten najväčší zážitok bol určite Galakoncert a to, že sme mohli ľudom pomocou piesní zvestovať evanjelium, ukázať im radosť Pánovi
a modliť sa za nich. 

Janka / účastníčka GW